ວັນທີ 12/04/2020 ລາວມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ເພີ່ມຂື້ນ01ຄົນ ລວມເປັນຈຳນວນ19ຄົນ

© ajlaos.com 2020