ຫຼ້າສຸດ! ເວລາ14:30 ວັນທີ 11/04/2020 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈຳນວນ18ຄົນ

© ajlaos.com 2020