ບໍລິສັດ ອາຊຽນບິວເດີ ຈຳກັດ ເປັນບໍລິສັດສຳຫຼວດ-ອອກແບບກໍ່ສ້າງເຄຫາສະຖານຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

(more…)

ແຊຣ໌ເນື້ອຫານີ້